Archives of STUDIO GHIBLI vol.1 (Sutajio Jiburi Sakuhin Kanren Shiryou-shuu 1) - Artbook

Discutez de Archives of STUDIO GHIBLI vol.1 (Sutajio Jiburi Sakuhin Kanren Shiryou-shuu 1)