Archives of STUDIO GHIBLI vol.2 (Sutajio Jiburi Sakuhin Kanren Shiryou-shuu 2) - Artbook

Discutez de Archives of STUDIO GHIBLI vol.2 (Sutajio Jiburi Sakuhin Kanren Shiryou-shuu 2)