PINOCCHIA (Leroi / Gibrat)

Discutez de Pinocchia

Il y a Pinocchio.

Il y a Pinocchia.

Et il y a Pinoccul.*

*Authentique!