SHIRITSU - GIRLS GIRLS GIRLS t.1-3 (Mayumi Yokoyama)

Discutez de Shiritsu - Girls Girls Girls

La critique de Girls ! Girls! Girls ! par corinne est disponible sur le site!

Lire la critique sur Manga Sanctuary

La critique de Girls ! Girls! Girls ! T.1 (Simple - Panini manga) par opaline est disponible sur le site!

Lire la critique sur Manga Sanctuary