SHUTTER ISLAND (Christian De Metter, d'après Dennis Lehane)

Discutez de Shutter Island

Adaptation du roman de Dennis Lehane.

shutterisland_77750

AlbshutterIsland_14092008_112921

shutterislandp_

Jim